Line Up Systems

התקנות, תכנון ופרויקטים ותחום החשמל והבקרה.

מערכות חשמל

ב-Line Up Systems מבצעים עבודות חשמל במבני ציבור ותעשיה כולל תחזוקת חשמל שוטפת, עבודות חשמל במבני מגורים: וילות, בתי קרקע, פנטהאוזים, דירות יוקרה, דירות גן, דירות בניינים ליזמים ולקוחות פרטיים, ביצוע מגוון רחב של עבודות חשמל בבתים חכמים.

ל-Line Up Systems סיווג כספי 160 א, החברה רשאית לבצע עבודות בהיקף משמעותיים, בנוסף לחברתנו יש אישור לביצוע עבודות חשמל במשרדי ממשלה.

 

line-up systems
line-up systems
line-up systems
line-up systems